Παιδικό ΙΚΕΑ

Βρεφικό Δωμάτιο

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 3-7)

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 8-12)

Σύστημα αποθήκευσης (153)

Παιδικά έπιπλα αποθήκευσης (90)

Κουτιά Αποθήκευσης Παιχνιδιών (37)

Παιδικά Φωτιστικά (28)

Ασφάλεια (8)