Παιδικό ΙΚΕΑ

Βρεφικό Δωμάτιο

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 3-7)

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 8-12)

Σύστημα αποθήκευσης (189)

Παιδικά έπιπλα αποθήκευσης (48)

Κουτιά Αποθήκευσης Παιχνιδιών (46)

Παιδικά Φωτιστικά (28)

Ασφάλεια (12)