Παιδικό ΙΚΕΑ

Βρεφικό Δωμάτιο

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 3-7)

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 8-12)

Σύστημα αποθήκευσης (134)

Παιδικά έπιπλα αποθήκευσης (87)

Κουτιά Αποθήκευσης Παιχνιδιών (40)

Παιδικά Φωτιστικά (26)

Ασφάλεια (9)