Παιδικό ΙΚΕΑ

Βρεφικό Δωμάτιο

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 3-7)

Παιδικό Δωμάτιο (Ηλικία 8-12)

Σύστημα αποθήκευσης (132)

Παιδικά έπιπλα αποθήκευσης (88)

Κουτιά Αποθήκευσης Παιχνιδιών (36)

Παιδικά Φωτιστικά (24)

Ασφάλεια (9)